Projenin Amacı

Günümüzde dengeli beslenmeyen insan nüfusunun önemli bir bölümü, yanlış beslenme sonucunda çeşitli hastalıklarla karşı karşıya kalmaktadır. Yanlış beslenen bireylerde fiziksel ve zihinsel sorunlar artmakta, bu durum ülke ekonomilerine de ciddi zararlar vermektedir. Bu proje kapsamında özellikle çocukların ve ailenin yeme alışkanlıklarını düzenleyen annelere eğitimler verilecektir. Düzenlenecek eğitimlerle bireylerin sağlıklı beslenme bilinci kazandırılması amaçlanmaktadır.